REPROGENESIS‘S DONATIONSREGISTER ÄR UTFORMAT TILL ATT HJÄLPA INFERTILA PAR I BEHOV AV DONERADE ÄGG.


Donors eggsGenom användning av vårt utmärkta donationsregister, har vi möjligheten att omgående lokalisera en nästintill perfekt matchning av dina fysiska drag, karaktärsdrag, hobbies, och intressen. Där är ingen väntetid på ReproGenesis.

ReproGenesis‘s donationsregister är utformat till att hjälpa infertila par som kräver donerade ägg för att uppnå en lyckad graviditet och födsel. Vårt utmärkta register  tillåter oss att omedelbart lokalisera en nästintill perfekt matching till dina fysiska drag, karaktärsdrag, hobbies och intressen.

Alla äggdonatorer är kvinnor mellan 18 och 34 år. Alla donatorer testat för psykiska sjukdomar, genetiska och hormonella störningar, även smitsamma sjukdomar, inkluderat HIV.

 

KVINNOR SOM KOMMER MED I VÅRT REGISTER HAR UNDERGÅTT FÖLJANDE MEDICINSKA UNDERSÖKNINGAR OCH PROCEDURER: EN INTERVJU MED EN PSYKOLOG, EN RUTINKOLL, TESTER FÖR KÖNSSJUKDOMAR (HIV, HBSAG, CMV, SYFILIS), EN HORMONELL PROFIL, BLOD OCH RH TYP, OCH EN SCREENING TEST FÖR GENETISKA STÖRNINGAR (KARYOTYPE, GEN-MUTATION, SPINAL MUSKULÖS STROFIE​, CYSTIC FIBROSIS,  CONNEXIN 26 - ÄRFTLIG DÖVHET​).

Alla donatorer innehar en gymnasieutbildning eller håller på att avsluta en. Under lagarna av Tjeckien, ägg och sperma donatorer är anonyma. 

Endast ägg från donatorer som undersökts enligt European Parliament och European Council Directive 2004/23/ES och Act No. 296/2008 och Regulation 422/2008 används i behandlingar där donerade celler krävs.

ANLEDNINGAR TILL BEHANDLING MED ÄGGDONATOR

  • äggstockarna är borttagna, eller så har deras funktion blivit kompromissade genom kemoterapi
  • äggstockarna producerar inte längre ägg
  • äggstockarna kan inte producera friska ägg
  • äggstockarna producerar ägg som bär på genetisk störning