MEN VÅRT UTMÄRKTA REGISTER, KAN VI OMEDELBART LOKALISERA EN NÄSTINTILL PERFEKT MATCHNING. DÄR FINNS INGEN VÄNTETID.

Alla äggdonatorer är kvinnor mellan 18 och 34 år och våra spermadonatorer är män mellan 18 och 35 år.

Alla donatorer testas för psykisk sjukdom, genetiska och hormonella störningar, även smittsamma sjukdomar, inkluderat HIV.

Män och kvinnor som har lagt till sig i vårt register har undergått följande medicinska undersökningar och procedurer: en intervju med en psykolog, en rutinkoll, tester för könssjukdomar (HIV, HBsAG, CMV, syfilis, klamydia), en hormonell profil, blod och Rh typ, och en screening test för genetiska störningar  (karyotype, gen-mutation och cystic fibrosis, spinal muskulös strofie, Connexin 26 - ärftlig dövhet​). Kvinnor blir även gynekologiskt undersökta.

Endast ägg och sperma från donatorer som undersökts enligt European Parliament och European Council Directive 2004/23/ES och Act No. 296/2008 och Regulation 422/2008 används i behandlingar där donerade celler krävs.

Anledningar till Embryo Donation

  • äggstockarna kan inte producera friska ägg
  • ägg bär på genetisk sjukdom
  • testet för kvalitén av sperman visar för många avvikelser
  • sädesvätskan inkluderar inga sperimer
  • sperman bär på genetisk sjukdom
  • ingen framgång med parets egna embryos