GENOM ANVÄNDNING AV VÅRT UTMÄRKTA DONATIONSREGISTER, HAR VI MÖJLIGHETEN ATT OMGÅENDE LOKALISERA EN NÄSTINTILL PERFEKT MATCHNING AV DINA FYSISKA DRAG, KARAKTÄRSDRAG, HOBBIES, OCH INTRESSEN.


Vi gör vårt bästa för att hitta den donator som matchar den blivande fadern bäst. Så som längd, hår och ögonfärg, blodtyp och Rh faktor, vi säkerställer även att denne matchar med hobbies och intressen som är viktiga för dig.

Alla spermadonatorer är män mellan 18 och 35 år. Alla donatorer testat för psykiska sjukdomar, genetiska och hormonella störningar, även smitsamma sjukdomar, inkluderat HIV.

 

KVINNOR SOM KOMMER MED I VÅRT REGISTER HAR UNDERGÅTT FÖLJANDE MEDICINSKA UNDERSÖKNINGAR OCH PROCEDURER: EN INTERVJU MED EN PSYKOLOG, EN RUTINKOLL, TESTER FÖR KÖNSSJUKDOMAR (HIV, HBSAG, CMV, SYFILIS, KLAMYDIA), EN HORMONELL PROFIL, BLOD OCH RH TYP, OCH EN SCREENING TEST FÖR GENETISKA STÖRNINGAR  (KARYOTYPE, GEN-MUTATION OCH CYSTIC FIBROSIS, CONNEXIN 26 - ÄRFTLIG DÖVHET​).

Alla donatorer innehar en gymnasieutbildning eller håller på att avsluta en.

Under lagarna av Tjeckien, ägg och sperma donatorer är anonyma.

Endast sperma från donatorer som undersökts enligt European Parliament och European Council Directive 2004/23/ES och Act No. 296/2008 och Regulation 422/2008 används i behandlingar där donerade celler krävs.

ANLEDNINGAR TILL BEHANDLING MED SPERMADONATOR

  • testiklarna har blivit borttagna, eller att dess funktion blivit kompromissade av kemoterapi
  • testet för kvalitén av sperman visar för många avvikelser
  • sädesvätskan inkluderar inga sperimer
  • sperman bär på genetisk sjukdom