VÅRT DONATIONSREGISTER ÄR DEN MEST AVANCERADE I TJECKIEN, VI ÄR DÄRFÖR KAPABLA ATT OMEDELBART LOKALISERA DEN BÄSTA MATCHNINGEN FÖR VARJE PAR I BEHANDLING.

DÄR ÄR INGEN VÄNTETID PÅ REPROGENESIS.


ReproGenesis specialiserar sig på att hjälpa par som möter hinder för att bli med barn då de inte kan producera friska celler till befruktning, lider av genetiska sjukdomar, eller har undergått en onkologisk behandling.

Vårt donationsregister är den mest avancerade i Tjeckien. Som resultat, kan vi omedelbart lokalisera den bästa matchningen för varje par i behandling. Där är ingen väntetid på ReproGenesis.

Vår klinik erbjuder ett donationsregister utan väntetider. Donerade ägg, sperma och embryos finns tillgängliga omedelbart. Våra läkare rekommenderar den mest effektiva typen av behandling och procedurer, samtidigt som parets personliga önskningar och specifika behov tillgodoses.

Vårt donationsregister inkluderar

  • Donerade ägg
  • Donerad sperma
  • Donerade embryos

Behandling som involverar könsceller kan resultera i multipla embryos. Friska embryos som inte överförs in till livmodern fryses ner till framtida användning. Om graviditet uppnås, kan det vara möjligt att implantera embryos från samma cykel för att producera biologiska syskon till ditt barn.

Självklart är det möjligt att använda ytterliga donerat material från samma donator som resulterat i en lyckad graviditet, om ytterligare material finns tillgängligt.

På ReproGenesis, respekterar din läkare alltid dina personliga önskemål och rekommenderar den mest effektiva behandlingen.

 

Donor database