DÄR ÄR INGEN VÄNTELISTA ELLER VÄNTETIDER!

Behandling med donerade ägg och donerade embryos kan starta omedelbart på ReproGenisis. Tack vare vårt stora donationsregister har vi möjligheten att påbörja behandlingen när som helst som du är redo.

REPROGENESIS GARANTERAR:

För en cykel med donerade ägg

 • En donator som uppfyller kraven blir utvald.
 • Du kommer att mottaga alla ägg från denna donator; vilket normalt innebär 6 till 8 kvalitativa ägg.
 • Två kvalitativa embryos kommer att vara redo för överföring efter en fem dagars odling.

För en cykel med donerade embryos (färska embryos)

 • En äggdonator som uppfyller dina krav kommer att bli utvald.
 • En spermadonator som uppfyller dina krav kommer att bli utvald.
 • Du kommer att mottaga alla ägg från denna donator; vilket normalt innebär 6 till 8 kvalitativa ägg.
 • Vi garanterar ett minimum av två kvalitativa embryos till överföring efter en fem dagars odling.
 • Ett minimum på två kvalitativa embryos till frysning efter fem dagars odling är garanterat.

För en cykel med donerade embryos (frysta embryos)

 • Embryos som uppfyller kraven kommer att bli utvalda.
 • Frysning av embryos görs efter fem dagars odling, när de är i blastocyst stadiet.
 • Du har valet att välja en eller två embryos.
 • Embryos blir utvalda och frysta först när de har uppnåt blasocyst stadiet. EmbryEmbryos are selected and frozen once they have reached blastocyst stage. Embryoscope används för urvalet – Embryo Kontroll.

Extra bonus för våra patienter – Program För Delad Risk

När en IVF cykel är igång, är statistiken för lyckad behandling med donerade ägg och donerade embryos mellan 48% och 68% (endast kliniska graviditeter är inkluderade i denna statistik, exempelvis när hjärtslag från foster är fastställda under en kontroll med ultraljud). Denna framgång är nära relaterad med mottagarens ålder och med kvalitén av hennes livmoderslemhinna. Däremot blir upp till 90% av patienterna gravida inom perioden av tre behandlingar av donerade ägg eller donerade embryos (färska embryos).

Vi vill gärna stödja dig i dina försök att komma över hinder på din väg till föräldraskap genom att erbjuda följande: om du upprepade gånger går igenom vår behandling med donerade ägg eller donerade embryos (färska, inte frysta) på vår klinik, kan vi erbjuda er ett så kallat „Program För Delad Risk“.

Hur fungerar ett „Program För Delad Risk“?

 • Den första behandlingscykeln är täckt av det behandlade paret fullt ut, enligt vår aktuella prislista.
 • Om en andra cykel är nödvändig, täcker det behandlade paret det fulla priset, enligt vår aktuella prislista.
 • Om en tredje cykel görs, är endast en viss del av kostnaden för behandling täckt av patienten. Kostnaden för Embryo Kontroll och embryologiska metoder täcks av ReproGenisis.