ÄGGDONATORERNA ÄR UNGA KVINNOR MELLAN 18 OCH 32 ÅR. GENOM VÅR ERFARENHET, ÄR DETTA DEN OPTIMALA URVALET AV ÅLDER; EFTER 32 ÅRS ÅLDERN MINSKAR ANTALET OCH KVALITÉN AV ÄGGEN.


Vårt mål är att tillföra mottagaren med ett betydande antal ägg för att garantera överföring av två friska embryos med valet till att frysa ner fler embryos för framtida använding i en så kalla FET procedur (Överföring av Fruset Embryo).

Alla unga kvinnor som är intresserade för att bli donatorer testas för psykiska sjukdomar, genetiska och hormonella störningar, även smitsamma sjukdomar, inkluderat HIV.

KVINNOR SOM KOMMER MED I VÅRT REGISTER HAR UNDERGÅTT FÖLJANDE MEDICINSKA UNDERSÖKNINGAR OCH PROCEDURER: EN INTERVJU MED EN PSYKOLOG, EN RUTINKOLL, TESTER FÖR KÖNSSJUKDOMAR (HIV, HBSAG, HCV, SYFILIS), EN HORMONELL PROFIL, BLOD OCH RH TYP, OCH EN SCREENING TEST FÖR GENETISKA STÖRNINGAR  (KARYOTYPE, GEN-MUTATION OCH CYSTIC FIBROSIS, SPINAL MUSKULÖS STROFIE, CONNEX 26).

ALLA DONATORER INNEHAR EN GYMNASIEUTBILDNING ELLER HÅLLER PÅ ATT AVSLUTA EN.

UNDER LAGARNA AV TJECKIEN, ÄGG OCH SPERMA DONATORER ÄR ANONYMA.

 

shutterstock_79201090