Jag är över 40 år. Är IVF behandling möjlig?

Under lagen, är gränsen för infertilitetsbehandling 49 år.

Jag är över 40 år. Kan jag få eget barn?

Infertilitetsbehandling med använding av kvinnans egna celler (ägg) rekommenderas inte till kvinnor över 40 år då det är en högre risk för kromosoma avvikelser hos embryo. Behandling med donerade ägg är möjliga.

Jag är över 40 år och min menstruation är oregelbunden. Är IVF behandling rekommenderad?

Oregelbunden menstruationscykel kan behandlas hormonellt med kombination av estrogen och gestagen. Behandlingen tar vanligen tre månader och om den är lyckad kan en förberedelse-period för en IVF börja.

Jag har blivit diagnostiserad med myom i Livmodern. Är det möjligt för mig att vara gravid?

Myom i livmodern är vanligt för kvinnor över 30. Du bör träffa en läkare innan du försöker att bli gravid. Baserat på resultaten från tester, och storleken och platsen av myomen, kan operation kanske vara rekommenderat. Små myom (upp till tre cm) behöver vanligen inga ingrepp. Under graviditet kan myom i livmodern växa men äventyrar inte embryo. Kvinnor med denna åkomma är vanligen under speciell vård för risk och patologisk graviditet.

Jag har genomgått borttagning av en bit av livmodern, trachelektomi, som en del av min behandling för livmodercancer. Är det möjligt för mig att bli gravid?

Om behandlingen för din cancer är över och dina cytologi tester är negativa, kan du starta en plannering av din graviditet. Du bör veta att vissa fall av trachelektomi ger en viss ökad risk för att barnet föds för tidigt.

Min partner är rätt så angelägen att sperman med den bästa kvalitén når ägget. Finns när något som kan göras för att öka chanserna för detta?

ICSI (injektion av spermier direkt in i ägget) är en procedur där man använder ett mikroskop för att lokalisera spermier med morfologiskt bästa kvalitén, det vill säga med bäst utformat huvud, nacke och svans. Denna procedur involverar ett rörlighetstest, var spermier är utsatta för en extremt tjock omgivning, där endast välformade spermier, och spermier med lägst antal avvikelser och med god rörlighet, är utvalda.

Även om jag har ett barn sedan tidigare, har jag nu problem med att bli gravid då jag är i en relation med en äldre man. Hans spermogram är bara precis under normen, läkare tycks inte tro att där nödvändigtvis finns något problem. Finns där några IVF procedurer ni kan rekommendera?

Där finns många orsaker bakom infertilitet. Och om resultaten från ett spermogram är inom normen, rekommenderar vi PISCI. Denna teknik tillåter ett urval av spermier som är friska i formen och som har lägst möjlighet för kromosoma avvikelser.
Du kan även fokusera mer på att testa sperman; flera genetiska test är nu tillgängliga och kan hjälpa dig att förstå problemet. En IVF läkare kan hjälpa dig att förklara dessa möjligheter mer ingående.

Jag är orolig över en multipel graviditet. Är det möjligt att endast implantera ett embryo även då jag är 38 år? Hur är det bästa embryo utvalt?

Om du är orolig över en multipel graviditet, är implantering av endast ett embryo en möjlig lösning. För att välja ut det bästa embryo rekommenderar vi Embryo Övervakning. En speciell kamera används för att övervaka utvecklingen av embryo och identifiera defekter eller problem i celldelning. Under denna procedur hålls embryo i en kuvös, vilket betyder att  dess miljö inte störs alls. Ett embryo urval i denna process har en högre chans för en lyckad implantation och därmed en lyckad graviditet.

Jag har undergått flertal IVF behandlingar. Finns där något som jag kan göra för att öka mina chanser för att lyckas?

En kombination av PISCI och Embryo Övervakning rekommenderas högt. PISCI tillåter urval av friska spermier kapabla av att fertilisera friska ägg genom ICSI (injektion av spermier direkt in i ägget). Denna metod ökar markant chansen för en lyckad fertilisering av ägg. Ju fler antalet ägg, desto fler antal embryos, vilket leder till en högre möjlighet för en lyckad överföring och implantation.

Fertiliserade ägg placeras i en odlings-box där de är övervakas kontinuerligt upp till blastocyst stadiet. Denna metod möjliggör en omedelbar upptäckt av avvikelser i utvecklingen av embryo. Det är perfekt för par som vill försäkra sig om att de bästa embryo(s) används under överföring och inplantering.