Ing. Eva Blahová, Ph.D.

Chief Clinic Administrator, chef för Embryology och andrologi Laboratory, Embryologist

MUDr. Marcel Štelcl, Ph.D.

Överläkare

Mgr. Hana Krásna, Ph.D.

Chefsembryolog