VI ÄR DEDIKERADE TILL EN UTMÄRKTHET MED VÅRA TJÄNSTER.

Om du har mottagit behandling på ReproGenisis i Brno, blir vi tacksamma om du låter oss veta om du var nöjd med våra tjänster eller hjälper oss att förbättra vår omsorg i framtiden genom att skicka oss dina kommentarer, förslag, eller idéer till förbättring.

Du kan dela dina ideér eller förslag:

 • personligen på kliniken
 • per e-mail: info@reprogenesis.cz
 • per telefon: +420 530 338 338
 • per post: ReproGenesis a.s., Hlinky 60/144, 603 00 Brno
 • eller genom att fylla i vårt frågeformulär, tillgängligt på kliniken

Om du skulle vara missbelåten med vår service på ReproGenisis i Brno kanske du önskar att göra ett formellt klagomål.


Hur gör jag ett formellt klagomål?

Verbalt Klagomål

 • Du kan klaga till relevant avdelningsansvarig i person ELLER
 • Du kan klaga till relevant avdelningsansvarig per telefon; detta måste vara efter att ett formellt klagomål gjorts skriftligen med din signatur (se nedan), annars kommer klagomålet att tas upp som en anonym klagan

Skriftligt Klagomål 

Ditt klagomål måste vara signerad och skickat till „Chief Clinic Administrator“ på  ReproGenesis a.s., Hlinky 60/144, 603 00 Brno OR e-mailed to info@reprogenesis.cz med din elektriska signatur inkluderat.

Vad ska du ta med i ditt klagomål?

För att försäkra att din klagan blir ordentligt och effektivt utvärderad, ska din klagan inkludera minst följande information:

 • En detaljerad beskrivning över vad som hände som ledde dig till detta klagomål, inkludera relevanta namn och avdelningar
 • Ditt (den överklagande) förnamn och efternamn
 • Din (den överklagande) adress, telefonnummer, faxnummer, eller e-mail
 • Din (den överklagande)  signatur eller elektronisk signatur

Vad händer sedan och hur lång tid tar processen?

Varje klagomål ges en andel uppmärksamhet. Klagomål som inte inkluderar den överklagande’s fulla namn, adress eller postadress, annars tas överklagande’s annan kontakt information upp som anonymt klagomål. Detta innebär att de endast utreds om ämnet inkluderar detaljerad information om olagliga aktiviteter.

Skritfliga formella klagomål som inte kan bearbetas inom 10 dagar efter mottagande kommer att bli fastslagna skriftligt som under bearbetning inom samma 10 dagar. Den standardiserade tiden för att bearbeta ett klagomål är 30 dagar efter mottagande. I extrema fall sträcks denna tid ut till ytterligare 30 dagar och den klagande blir informerad om detta skriftligen. Sen när klagomålet har blivit utrett och kommit fram med ett beslut kommer den klagande att mottaga en officiell rapport som inkluderar detaljerad information kring utredningen, vad som kommit fram och dess resultat, och åtgärder som vidtagits för att rätta till situationen.

Om ett klagomål som har blivit ordentligt bearbetat mottages igen och ingen ny relevant fakta är inkluderat inom ämnet, kan klagomålet ta längre än den vanliga tiden till att bearbeta utan ett skriftligt tillkännagivande om en försening.