VI ÄR DEN ENDA KLINIKEN I TJECKIEN SOM ANVÄNDER DET AVANCERADE, ELEKTRONISKA KONTROLL­SYSTEMET IMT MATCHER®.

IMT MATCHER ÄR ETT AVANCERAT, ELEKTRONISKT KONTROLLSYSTEM SOM REGISTRERAR SAMTLIGA ÅTGÄRDER I BEHANDLINGEN, VERIFIERAR ÖVERENSSTÄMMANDE IDENTITET HOS PROVER OCH UTRUSTNINGAR OCH KARTLÄGGER ARBETS­FÖRFARANDEN.


PRESENTATION AV SYSTEMET MATCHER® SOM ANVÄNDS VID KLINIKEN REPROGENESIS

Vi gör alltid vårt yttersta för att säkerställa att alla processer under din behandling kontrolleras, identifieras exakt och journalförs. Vi anstränger oss ständigt att effektivisera dessa åtgärder och därför är vi den enda kliniken i Tjeckien som har infört det unika, avancerade, elektroniska kontrollsystemet för medicinsk behandling IMT Matcher®.

Behandlingens förlopp står under sträng övervakning, inte endast genom laboratorie­personalen och de införda kontrollprocedurerna, utan också genom det nya elektroniska kontrollsystemet, som övervakar korrekt identifiering av aktuella data, genomför ständig kontroll av dessa vid de enskilda åtgärderna under behandlingen (t.ex. identifikation av de provrör, som laboratoriepersonalen arbetar med i ett givet ögonblick), genom användning av unika identifieringsnummer med tilldelade och verifierade personuppgifter, som upprepade gånger verifieras, kontrolleras och registreras under hela behandlingsprocessen.

VAD ÄR MATCHER®?

Matcher® är ett beprövat, avancerat elektroniskt kontrollsystem, som används hos de främsta centra för assisterad reproduktion i världen. Det kombinerar avancerad teknisk utrustning, unik mjukvara, identifikation med streckkoder och bildbehandlingsteknik, som ständigt registrerar och kontrollerar patientens identitet och de prover som används under varje steg i behandlingen och journalför dessa.

Några grundläggande processer som ständigt kontrolleras och journalförs elektroniskt med hjälp av Matcher®:

  • Identitet vid uttagning av ägg, spermier eller embryon
  • Märkning av samtliga laboratoriekärl som används under din behandling
  • Embryologens arbete med spermier, ägg och embryon
  • Förflyttning av embryon under utveckling
  • Identifikation och kontroll av ägg, spermier och embryon vid upptiningsprocesser

BETYDER INFÖRANDE AV SYSTEMET MATCHER® SKILLNAD I BEHANDLINGEN?

Vid behandlingens början får du ett ID-kort i kreditkortsstorlek. Ett foto och en unik streckkod på kortet används för att styrka din identitet vid alla behandlingsprocedurer och embryologiska processer.

Streckkoden med dina identifikationsdata används för kontrollidentifiering och märkning av alla befruktade celler som används i samband med din behandling och konstant kartläggning av dessas förflyttning. Det avancerade elektroniska kontrollsystemet Matcher® är direkt implemen­terat på embryologernas och andrologernas skrivbord och övervakar därmed arbetet med alla utrustningar och media och journalför detta arbete.

På samma sätt övervakas och registreras djupfrysning och upptining av spermier, ägg och embryon med hjälp av Matcher®.

MATCHER® I LABORATORIERNA

Fastän du inte kan se åtgärderna som utförs i laboratorierna under behandlingen, kan du vara absolut säker på att varje åtgärd som utförs står under ständig kontroll, övervakas, registreras och journalförs.

VAD HÄNDER OM DU GLÖMMER DITT ID-KORT?

Du behöver inte vara orolig. Genom att visa en giltig legitimation och genom kontroll av denna, utfärdar vi ett ersättningskort baserat på uppgifter i din läkarjournal, som utgör en del av vårt kontrollsystem och som även ingår i systemet Matcher®.

FINNS DET RISKER VID ANVÄNDNING AV SYSTEMET MATCHER?

Nej. Matcher® är ett passivt system som inte på något sätt påverkar din behandling. Tvärtom är det konstruerat så, att det medverkar till att eliminera alla förekommande risker vid arbete med mänskliga celler.