VI UPPNÅR KONSTANT EN HÖG GRAD AV LYCKADE BEHANDLINGAR.

UTMÄRKTA RESULTAT GENOM DE MODERNASTE METODERNA, UTRUSTNINGARNA OCH ETT TOPPLAG MED KVALIFICERADE SPECIALISTER.


Tack vare våra erfarna embryologer som kan välja kvalitetsspermier för ICSI-metoden når vi 85-100% befruktningsgraden av äggen. På grund av den framgångsrika befruktningsgraden då större antal embryon uppstår, har vi högre chans till ett framgångsrikt urval av embryon som lämpar sig till transfern och sedan till frysning av överskottsembryon för nästa transfer.

För att säkerställa de bästa möjliga resultaten av vår behandling, ser vi till kvalitetsstimulering av både donatorer och patienter, tack vare de modernaste teknologierna är de embryologiska mikromanipulationerna, befruktningen av äggen och följande odling av de embryon som uppstått under ett oavbrutet kontrollsystem.

Våra patientpar informeras om utvecklingen av deras embryon dagligen under hela loppet av den femdagars odlingen. Tack vare den Kontinuerliga embryoövervakningen och embryoodlingen ALLTID till den femte dagen strävar vi att närma oss de fysiologiska embryoförhållandena i högsta möjliga mån och på så sätt når vi en hög framgångsgrad av behandlingen som avslutas med födelse av ett friskt barn.

 

67%framgångsgrad i donationsprogrammet

 

Förra året lyckades vi i donationsprogrammet av färska cykler att nå 67% framgångsgrad i behandlingen av våra patienter. Alla resultat fastställs först efter att graviditeten bekräftats med hjälp av ultraljud, det handlar sig alltså om klinisk graviditet, inte kemisk graviditet (positivt urintest). På följande diagram har vi uppdelat donationsprogrammet enligt det faktum om det handlar sig om behandlingen med hjälp av donerade ägg (OD), eller också med hjälp av donerade spermier – donerat embryo (DE).

Behandlade kvinnor är åldersuppdelade i tre kategorier: under 40 år (< 40), från 40 till 45 år (≤ 45) och över 45 let (> 45). 90 % av alla donationscykler kontrollerades med hjälp av Kontinuerlig embryoövervakning med EMBRYOSCOPE-apparatet. Tack vare den kontinuerliga embryoövervakningen har vi förbättrat urvalet av de bästa embryona och vi räknas bland de europeiska kliniker som når de bästa resultaten.

Succes Rate of Donor Program at Reprogenesis

Tack vare den goda förberedelsen av donatorer i Donatorprogrammet a och utvinningen av tillräckligt antal kvalitetsägg för mottagare fryste vi i 71 % av IVF-cykler med donerade ägg (OD) också fler embryon av hög kvalitet. I donationsprogrammet med donerade ägg och spermier där donerat embryo uppstår (DE) fryste vi minst ytterligare två embryon i 100 % av cyklerna.

 

53%framgångsgrad i KRYO-donationsprogrammet (överföring av tinade embryon)

Framgångsgraden i KRYO-donationsprogrammet då två donerade embryo överfördes (2 DE) var 53 % och 47 % då ett donerat embryo överfördes (1 DE). De donerade embryona hade skapats särskilt för donationsprogrammet. Alla hade utvalts och frysts på grund av deras felfria utveckling som under odlingen kontrollerats med hjälp av Kontinuerlig embryoövervakning på EMBRYOSCOPE-apparatet.

Alla embryon fryses efter femdagars odling i blastocytstadiet. Alla resultat i KRYO-donationsprogrammet fastställs först efter att graviditeten bekräftats med hjälp av ultraljud, det handlar sig alltså om klinisk graviditet, inte kemisk graviditet (positivt urintest).

Success Rate of FET Donor Program at Reprogenesis

 

58%framgångsgrad av egna IVF-cykler

Framgångsgraden av IVF-behandlingen med egna könsceller (ägg och spermier) varierar på vår klinik från 36 % för kvinnor 37-40 år upp till 58 % för kvinnor under 37 år.

Infertilitetsbehandling med använding av kvinnans egna celler (ägg) rekommenderas inte till kvinnor över 40 år då det är en högre risk för kromosoma avvikelser hos embryo. Behandling med donerade ägg är möjliga.

 

framgångsgrad av egna IVF-cykler