DET KAN VARA SVÅRT FÖR PAR ATT UPPTÄCKA ATT DE INTE KAN PRODUCERA SINA EGNA BIOLOGISKA BARN.

Vårt donationsregister är den mest avancerade i Tjeckien, vi är därför kapabla att omedelbart lokalisera den bästa matchningen för varje par i behandling.

Där är ingen väntetid på ReproGenesis

 

Donor program

 

Men lyckligtvis,  erbjuder modern medicin nu möjligheten för en artificiell befruktning. Med hjälp av genetiskt material från en donator, kan dessa par nu få erfara graviditet och födsel av sitt egna barn.

Donator av ägg, sperma, eller embryos kan användas till att sätta igång en graviditet om orsaken till infertilitet är att någon partners oförmåga till att producera embryo celler.

Vårt donationsregister inkluderar

  • Donerade ägg
  • Donerad sperma
  • Donerade embryos
 

Vetskapen om att du inte kan få dina egna biologiska barn är hjärtslitande. Men, tillsammans med adoption, erbjuder artificiell befruktning en gångbar lösning. Och med användning av biologiskt donator material blir det möjligt för ett par att erfara alla under av en gravditet och förlossning, och även glädjen av att uppfostra sitt barn tillsammans.