Många män får erfara en låg spermie kvalité, ibland på grund av en ohälsosam livsstil.

Sådan sperma kan kanske inte nå fram till ägget, eller så är deras förmåga att penetrera och fertilisera ägget kompromissat.

Manlig fertilitet beror på spermans kvalité, mängd och rörlighet.

 

Male examination

 

Andra faktorer som kan kompromissa manlig fertilitet är gener, immunförsvar, hormonproducerande sjukdomar, inflammation, blockage i röret för sperman, och problem med ejakulering. I vissa fall kan orsaken inte fastställas.

Ett spermatest är den huvudsakliga metoden för att fastställa närvaron av och orsaken bakom infertilitet. Undersökningen kräver att ett prov av sperman är tagen efter tre dagar av sexuell avhållsamhet. Provet blir  undersökt efter antalet spermier, rörlighet, form och uppbyggnad.

 

Baserat på resultaten av testet, kan våra läkare sen rekommendera den mest passande metoden för assisterad befruktning.